Korku için okunacak dualar | Medyum Yılmaz Eren Hoca
Menüfacebook'da paylaş

Korku için okunacak dualar

Sürekli korktuğunu söyleyen kardeşlerimiz için bu korkulardan nasıl kurtulacaklarını yazalım

bismillahirrahmanirrahim
Ve iz sarafna ileyke neferam minel cinni yestemiunel kur’an felemma hadaruhü kalu ensıtu felemma kudıye vellev ila kavmihim münzirın
30. Kalu ya kevmena inna semı’na kitaben ünzile min ba’di musa müsaddikal lima beyne yedeyhi yehdı ilel hakkı ve ila tarıkım müstekıym
31. Ya kavmena ecıbu daıyellahi ve aminu bihı yağfir leküm min zünubiküm ve yücirküm min azabin elım
32. Ve mel la yücib daıyellahi fe leyse bi bu’cizin fil erdı ve leyse lehu min dunihı evliya’ ülaike fı dalalim mübın
33. E ve lem yerav ennellahellezı halekas semavati vel erda ve lem ya’ye bi halkıhinne bi kadirin ala ey yuhyiyel mevta bela innehu ala külli şey’in kadır

bir bardak suyu yirmibir kere okunur ve ve o su içilirse korkular giderilir

Etiketler:

Medyum Sitesi Yorumları Ve Tartışma Platformu


Toplistlerimiz
- Toplist