Kocayı kendine sevdirme duası | Medyum Yılmaz Eren Hoca
Menüfacebook'da paylaş

Kocayı kendine sevdirme duası

Kocanız ile aranız kötü ise ve aranızı bozmak isteyen kişiler var ise kocanız ile aşk celbi,muhabbet ve sevgisini celbetmek için bir bardak temiz suya Besmele-i Şerife’yi okunması gereklidir.Ülkemizde medyum hocaların yuva kurtarmak için en çok yaptığı uygulamlardan biridir.Temiz su kocanıza dua okuduktan sonra 1 hafta içirmeniz gereklidir.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd ve Resulullah’a (S.A.V.) salat-ü selâm olsun.- Şimdi zikredeceğimiz olay bir muhbir cinnin kıssasıdır. Bu cin Davud oğlu Süleyman (A.S.) zamanında cinlerin meliklerinin başıdır. Davud oğlu Süleyman (A.S.)’dan rivayet edilir ki; günlerden bir gün cinlerin baş melikiyle oturur iken aralarında şöyle bir konuşma cereyan etti.
Süleyman (a.s.) cinlerin baş melikine: “Ey cinlerin babası, uzun yıllar eşiyle beraber yaşadığı halde hamile kalamayan bir kadın vardı. Onun hamile olmasına engel olan sebepleri bana haber verir misin?” diye sordu. Cinlerin meliki: “O zamanda bütün kadınlar hamile kaldı ama yalnız bir o kadın kalmadı, çünkü o kısır bir kadın idi. Onun hamileliğini engelleyen (ve kısırlaşmasına neden olan) şu dört şeydir.

Birincisi: Soğukluk yani o kadının rahminde soğukluk vardı ve hamile kalmasına engel oluyordu.

İkincisi: O kadının rahmi ters dönmüş idi.

Üçüncüsü: Onun rahminde cin kokusu vardı.

Dördüncüsü: rahminde sarı su var idi. (İşte bunlar olduğu zaman kadının hamile kalmasına engel oluyordu).” diye cevap verdi.

Medyum Sitesi Yorumları Ve Tartışma Platformu


Toplistlerimiz
- Toplist