Kocayı kendine Köle Etme Duası | Medyum Yılmaz Eren Hoca
Menüfacebook'da paylaş

Kocayı kendine Köle Etme Duası

Kocanız ile aranız çok kötü ise devalı kavga edip sizin sözünüzü hiç bir şekilde dinlemiyorsa aşağıdaki uygulamalrı yaparak kocanızı kendinize köle gibi aşık edebilirsiniz.

1.    Formül. Bu duanın sırrı şöyledir: Bir arabi ayının ilk ve son cumalarına rastlayan günlerde muhabbet için şeker ve çikolataya veya bir yenecek şeye yedi defa oku. Ol dua budur: “Erahini Erahini Feraherin Heriyyen Şehriyen ya Mahadenu ev Behtemki Şemon Veyhengi Ezderi-hon ve Esahiyon ve Emlihon ve Adırıyon ve Melihon ve Ğaferihon ve Misteriyon ve Elimon ve Kâlimon ve İnadi-gün ve Mafidon ve Haşimiyon ve Malidon Şemion ve Mi-ligon Hat, Hat, Af, Af, Şal, Şal, Elinage Elinage.”

2.    Formül.Yukarıda belirtmiş olduğum ol duai yine aynı şekilde şöyle okumalıdır: 7 adet karabiber ve 7 adet beyaz günlük al. Yukarıda belirtmiş olduğum duayı 41 defa bunların üzerine oku. Her okumada filan kadından doğan filanın gönlünü bana çevir diye niyet et. Bunu her gün oku ve yap. Bu öyle bir Sırrullahdır ki hiç bir kimse mahrum kalmaz. Arzu eylediğini elde edersin. Bu işlem bittikten sonra gecenin bir saatinda ateşte yak, sakın ola ki gaflet olunmaya. Çok mücerreptir.

Allahümme inni bihakkki Berhetihin 2 Keririn 2 Tetlihin 2 Turanin 2 Mezcelin 2 Bezcelin 2 Terkabin 2 Berheşin 2 Ğalmeşin 2 Huturin 2 Kalnehudin 2 Berşanin 2 Kezhirin 2 Nemuşelhin 2 Berheyula 2 Beşkeylehin 2 Gamezin 2 Enkalelitin 2 Kabratin 2 Ğayahen 2 Keydehula 2 Şemhahirin 2 Şemhahirin 2 Şemhehirin 2 Bikehtahunihin 2 Beşarişin 2 Tuneşin 2 Şemhabaruhin 2 Allahümme bihaki kehkehicin yağtaşiyyin bihakki letşağşağvilin emvilin celdin mehcemen helmecin verudiyetin mehfeyacin bi-ızzetike illa ma ehazte bisem-ıhim “Kocanın Adı” ve “Senin Adın” ebsarihim sübhane men leyse kemislihi şey-ün fissemavati vel ardi ve hüzzemiul alim.

Medyum Sitesi Yorumları Ve Tartışma Platformu


Toplistlerimiz
- Toplist