Kocanın karısını çok sevmesi için dua | Medyum Yılmaz Eren Hoca
Menüfacebook'da paylaş

Kocanın karısını çok sevmesi için dua

İmam Nikahı ile evlendiğiniz kocanızın sizden başka kimseyi düşünmemesi size bağlı olması ve sadece sizi sevmesi görevi çok uzkalarda bile olsa devamlı sizi araması için etkili bir uygulamadır.

 

Bunun için “ed-Dürretü’l-Behiyye fi’l-Ulümu’r-Remliyye” kitabımıza bakınız.Simgeleri çarparak (karşılığını çıkararak) mizanına bakınız. Metodun şeklini onda bulduysan. İsmaîl, Salim, Süleyme, Selâme, Müslîm,… v.b. Veya onda topluluk bulur isen şu isimlerdendir. Mu-hammed, Ahmed, Hamid, Ömer…. v.b. Eğer mizanda 16 ölçüsünü bulduysan bu; Fatıma, Ümâme,

 

Medyum Sitesi Yorumları Ve Tartışma Platformu


Toplistlerimiz
- Toplist