Karşı cinse hoş görünme duası | Medyum Yılmaz Eren Hoca
Menüfacebook'da paylaş

Karşı cinse hoş görünme duası

Yılmaz eren hocamız sizlerin karşı cinse hoş görünme duası ile sizlerleyiz bu duayı hoşlandığınız sevdiğiniz kişiye karşı okumanız yeterli olacaktır.

Dua:
”Ya Kebirü entellahüllezi la tehtedil-ukulü li-Vasfi azameti”

“Bismillahi’rrahmâni’rrahîm.

“La şamhi-yâs” üç defa “Ya Temlîha” üç defa “Ya Barîyabûşa” üç defa sonra “inka-lebeti’l-ehcâ-ru ve’nkalebeti’l-eşcâru ve’n-kalebeti’l-arzû-ne ve’nkalebeti’s-semâvâtu ve’n-kalebeti’l-levha ve’nkalebeti’l-Kürsiy-yu ve’nkalebe-ti’l-arşu ve’nkalebeti’ş-şem-su ve innehüm ila Rabbihim le münkalibün. YaTalsetûş ya Talsûş izhebü bi kalbi’d-dînari kema inkalebe’l-leylü ve’n-nehâru ya hatife’l-ebsâr ihtafi’l-ebsâr, bi hakki Cebrail, Mîkaîl kebîrüküm ve İsrafil yesükuküm ve Azrail yecme’uküm ven tesharü e’ya-ne’n-nâzırîne ve aktır-ûhum “ve cahu bisihrin azîm”. Kezalike eyyühe’l-huddâm en-tes-harû e’yane’n-nâzirîne ve benî Âdeme ve benâti Havva.”  Sonra orucun bitiminde azîmeti yedi defa oku. Böylece dinarlar Allah’ın izniyle insanların gözünde başka görülür olur.

Medyum Sitesi Yorumları Ve Tartışma Platformu


Toplistlerimiz
- Toplist