Aşık etmek için muska ve celp | Medyum Yılmaz Eren Hoca
Menüfacebook'da paylaş

Aşık etmek için muska ve celp

Çok kuvvetli bir celp ve teshir tertib olan aşağıda yazılı ayetler ve evaili suver ve dualar cuma günü doğmuş bir yumurtayı temiz yıkadıktan sonra üzerine dikkatle ve eksiksiz yazılır. Celp ve teshiri matlup kimsenin vücuduna değmiş bir kumaş parçasına sarıp sıcak küle gömülü yumurtanın patlamaması için yumurtanın başı bir çivi île delinmetidir.
Yumurtanın aynı günde yazılması ve bir hafta fasılasız sıcak külde katması İcap eder. Yumurta ateşe, konduktan sonra matlupta rahat ve huzur kalmaz. Büyük ruh bunalımları geçirmeye başlar. Kendisini sevenle buluşuncaya kadar bu dengesizlik devam eder.
askcelbi

Bismillâhirrahmânirrahıym. Ve kulil hamdü Jlllâhillezî lehi yettehız veleden ve lem yekun lehû şerîkun fij mülki velem yekûn lehû veliyyün minez zülli vekebbirhü tekbîrâ. Elif lam mî m. Elif lam mîm. Elif lâm mim sâd. Elif lâm râ elif lam râ. Elif lâm râ. Elif lâm mim râ. Elif lâm ra. Elif lam râ. Kâf hâ yâ ayın sâd. Tâhâ. Tâ sin mîm. Tâ sîn Tâ sın mîm. Elif lâm mîm. Elif lâm mîm. Elif lâm mîm. Elif lâm mîm. Yâsîn. Sâd. Hâ mîm. Hâ mîm. Hâ mîm ayn sîn kâf. Hâ mîm. Hâ mîm. Hâ mîm. Ha mîm. Kâf. Nûn. Allâlıümme rabbi cibrîle ve mîkâîle ve isrâfîle ve azraîle heyyic kalbe fülânibni fülânete bı mehabbetî fülânete binti fülânete ve huz sem’ahÛ ve besarahü ve kal behû ve lisânehû hattâ ye’tîileyhâ ve elkı mehabbeten ve meveddeten beynehümâ*

Medyum Sitesi Yorumları Ve Tartışma Platformu


Toplistlerimiz
- Toplist